sobota 19. listopadu 2011

Týden poslední

Podklad pro závěrečnou prezentaci, který potřebuje slovní doprovod. Takže pokud vám nedává smysl, tak to není chyba.

pátek 4. listopadu 2011

Týden sedmý


Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.
John F. Kennedy

"Nesprávný" průhledný učitel
Někdy si tak člověk připadá ve třídě. Oči žáků jsou kamsi zahleděny a rozhodně to nejsem já. Hlavy určitě pracují, ale právě chroustají jiné informace než ty velké pravdy, které jim sděluji. Prostě nejsem tím uzlem, na který by žáci se napojili. Nevytváříme tu správnou vzdělávací síť. Tok informací je jednostranný a někde u uzlíků mých žáků je pořádně zašmodrchaný uzel, který ani nedovoluje mým slovům dostat se alespoň do jejich uši, o mozcích si ani netroufnu uvažovat. A to podlavicové využívání zakázaných mobilů je jenom snaha o vytvoření nějaké funkční sítě s někým, kdo mluví jejich jazykem a rozumí jim a nepoužívá nesmyslné pojmy typu "stanovíme podmínky" či "rozložíme jmenovatel podle vzorce". To je asi taková černá můra každého učitele, nicméně i to se někdy stává.

"Správný" průhledný učitel
To by měl být učitel ve virtuálním světě, na té velké světové pavučině. Trošku nespravedlivé, nemyslíte? Vždyť dnes identita na webu má často větší váhu než ta skutečná a my jako učitelé bychom ji měli budovat tak nějak napůl. Jak chytrá horákyně, trošku na síti být a trošku nebýt. Opravdu je to tanec mezi vejci. Když využívám sociální sítě, tak zanechávám svou digitální stopu. Když píšu blog, tak nesu svou kůži na trh. Navíc v blogu se často přidává kontakt právě na sociální sítě či Twitter nebo e-mail. Pod komentáře na jiných webech se podpisuji některým profilem. A vše se krásně propojuje. Měla bych si budovat své PLN a svou osobní značku a současně nebýt moc vidět. Mám se kvůli svým žákům schovávat?

A kam pustit žáky? Určitě ne do svého "intimního digitálního" soukromí, domů je také většinou běžně nezveme. Nenavštěvuji je u nich doma ani já a proto odolávám a pozvánky do přátel odmítám. Na mém profilu na FB opravdu není nic k vidění, ale spíš mám obavy, co uvidím v profilech žáků. Mám právo do nich nahlížet? Jistě dali mi, tak asi ano, ale přece jenom jsou nezletilí. Co budu dělat, když se zde dozvím informaci, která je nějaký způsobem problematická? Mám třeba sdělovat rodičům informace, které jsem se tímto způsobem dozvěděla? Neumím odpovědět a proto zbaběle odmítám. Ale nepůsobí to na ně dojmem, že jsem takový zaostalík? Nedávno jsme se bavili právě o FB a spol. a ukazovala jsem jim, jak fungují kruhy v G+. "Jé, pani učitelko, vy máte tak málo přátel?" Sice jsem to zahrála na notu, že tam mám jenom lidi, se kterými si mám co říct a nejsem sběratel, ale stejně jsem asi tak o řád klesla.

Na FB provozuji takříkajíc své alter-ego. A proč by měli moji žáci znát mé druhé já? Za to se někdy schovávám pokud není třeba nebo není vhodné používat správné jméno. Mají vědět, že i ta druhá paní se stejnými iniciálami jsem také já? Vlastně přemýšlím, jak jsem přišla k těm pozvánkám, když tam mám jiné jméno i jiný mail! Kde jsem se, proboha, prozradila? A jak to působí na mé žáky, když ví, že mám dvě "já"?  Můžou to pochopit tak, že někde něco vlastně tajím a tak trošku podvádím. Čím starší, tím lépe to pochopí, ale pro ty mladší, to může být problém.

Ono je hrozně těžké být průhledný. Aby to nebylo jednoduché, tak nakonec jsem ještě narazila na porovnání transparentnosti (průhlednosti) a anonymity a dozvím se, že "mít dvě identity je projevem nedostatku integrity". A co teď s tím?
Hhtp://mashable.com/ [online]. 2011 [cit. 2011-11-05]. Transparency vs. Anonymity: Where Do You Stand? [INFOGRAPHIC & POLL]. Dostupné z WWW: <http://mashable.com/2011/08/04/transparency-infographic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29>.

PS. Inspirovala jsem se jenom jedním malým střípkem z online setkání a také myšlenkami z probíhajícího chatu.